Zilveren partner

Meer ruimte voor mensenwerk.

Wij geloven in een wereld waarin de best mogelijke zorg voor iedereen bereikbaar is. En goede zorg draait om mensenwerk met persoonlijke aandacht en zorg voor de patiënt. Maar tijd die zorgprofessionals willen besteden aan het welzijn van hun patiënt, gaat vaak op aan andere werkzaamheden. Daarom zetten wij ons al meer dan 20 jaar in om met technologie zorgvraag en -aanbod beter te verbinden.

Voor de beste zorgmatch, beter verbonden zorgprofessionals, meer betrokken patiënten en de juiste informatie op de juiste plek. Met ons landelijke platform helpen we zorgverleners met het vinden, kiezen en regelen van de best mogelijke zorg voor hun patiënt. Sneller, makkelijker en beter.

Wat is dan concreet onze bijdrage aan de zorg?

De juiste verwijzing

  • De juiste verwijzing op juiste plek vanuit huisarts, HAP en groeiende groep verwijzers.
  • Door gebruik van relevante toeleiding en slimme match van vraag en aanbod.
  • Mogelijkheid voor consult op afstand voor de verwijzing (vermijden onnodige zorg).

Basis voor goede zorg

  • Direct alle relevante patiëntinformatie vanuit huisarts digitaal beschikbaar, wat zorgt voor minder tijdverlies.
  • Mogelijkheid om via netwerk-zorg samen met andere zorgprofessionals en de patiënt de juiste zorg te leveren (Caresharing).

Een betrokken patiënt

  • Via digitale verwijzing betere voorbereide patiënt: locatie, wat mee te nemen, info.
  • Eenvoudig direct toegang bieden tot patiëntportaal.
  • Mogelijkheid om patiënt verder te betrekken: zelf afspraak maken, keuzehulp, voorbereiding.

Relevante vervolgzorg

  • Ondersteunen van Transmuraal samenwerken via bijvoorbeeld Transfer: direct inzicht in beschikbare capaciteit en veilige digitale overdracht.
  • Hier kan ook netwerkzorg een rol spelen in blijvend verbinden van zorgprofessionals & patiënt.