HIMSS20 HIMSS 2020 Orlando Florida Cognicum Global Conference

Studiereis: Regionale samenwerkingen in Greater New York Area

Over deze reis

In de studiereis naar New York gaan we heel gericht in op het verbonden zorglandschap en het gebruik van regionale platformen om te komen tot betere samenwerking. Juist in New York zijn een aantal concrete voorbeelden waar we in Nederland van kunnen leren.

De reis bestaat uit een gezonde combinatie van topsprekers, het bezoeken van een regionale samenwerkingsorganisatie en voldoende ruimte voor discussie hoe de concepten toe kunnen worden gepast in de Nederlandse praktijk. Naast de sprekers over de concrete voorbeelden in New York zullen we ook andere onderwerpen van het verbonden zorglandschap belichten en meer concrete buitenlandse voorbeelden gebruiken als inspiratie voor Nederland.

In overzicht

New York, VS

Donderdag 5 t/m zaterdag 7 maart 2020 (aansluitende doorreis HIMSS20)

5.695,-

Maximum aantal deelnemers: 25 personen

Doelgroep: Bestuurders, directie & hoger management

Regionale samenwerkingen, digitale transformatie & netwerkzorg

Partners van deze reis:

KPMG
Microsoft
InterSystems
Fortinet

De juiste zorg op de juiste plek bieden

Er wordt door veel verschillende partijen onderschreven dat regionale samenwerking een essentiële stap is voor de Nederlandse zorg. De belangrijkste redenen hiervoor komen voort uit de noodzaak het zorglandschap anders in te richten, de juiste zorg op de juiste plek te kunnen bieden, te kunnen voldoen aan nieuwe behoeften van patiënten en het hoofd te kunnen bieden aan de huidige en toekomstige arbeidsmarktproblematiek in de zorg.

Intensieve regionale samenwerking, goede verbondenheid tussen verschillende (landelijke en regionale) partijen en het benutten van digitale technieken in de zorgverlening is nodig. Wij zien in Nederland dat deze transformatie naar een verbonden zorglandschap is gestart maar nog wel met de enige traagheid en obstakels verloopt. Dit heeft onder andere te maken met onduidelijke over de route, een adequate governance en een duidelijke rolafbakening tussen regionale en landelijke organisaties.

rt Center, Cornell Medical Center, New York, New York, Pei Cobb Freed and Partners Architects, Photo, Jeff Goldberg/Esto

Op bezoek bij New York eHealth Collaborative, HixNy en Dsrip

In New York is gekozen voor één centrale strategie op digitale zorg en regionale samenwerking. Hier werkt de non-profitorganisatie NYeC (New York eHealth Collaborative) nauw samen met het New York State Department of Health om de  gezondheidszorg te verbeteren door het gezamenlijk leiden, verbinden en integreren van gezondheidsinformatieuitwisseling (HIE) in de hele staat. Er zijn drie concrete doelstellingen:

  • NYeC geeft leiding aan de Statewide Health Information Network for New York (SHIN-NY). Een netwerkinfrastructuur waar alle afzonderlijke zorgnetwerken en zorgorganisaties in de staat bij zijn aangesloten. Er is sprake van een overkoepelend netwerk: SHIN-NY koppelt acht decentrale netwerken waarin talloze zorgorganisaties zijn aangesloten.
  • NYeC ontwikkelt beleid en standaarden die tot versnelling van gezamenlijk gebruik leiden.
  • NYeC ondersteunt New York State zorgverleners in de adoptie en het gebruik van zorgtechnologie. Ongeacht waar iemand zorg ontvangt is diens basis zorginformatie altijd beschikbaar, met welk EPD dan ook wordt gewerkt.

Verbeterde zorgcoördinatie en het beheer van de volksgezondheid

Hixny is een van de acht regionale platforms, een regionale gezondheidsinformatie-uitwisseling (HIE). Ze verbeteren de zorgcoördinatie en het beheer van de volksgezondheid via de Hixny360-dienstenstructuur. Hixny heeft meer dan 1.100 verbonden entiteiten en locaties, waaronder privépraktijken, welzijn- en thuiszorgorganisaties. 100% van de ziekenhuizen en gezondheidscentra in de regio zijn op het platform aangesloten. In totaal werken meer dan 2.700 artsen – 71% van de eerstelijnsartsen en specialisten in de regio samen op het platform, geleverd door InterSystems. Het platform verwerkt de dossiers van meer dan 2,6 miljoen patiënten.

Een regiowijde HIE-infrastructuur is nodig als middel voor nieuwe modellen van zorgverlening en zorgorganisatie. In NY wordt dit gedaan door DSRIP: Delivery System Reform Incentive Payment. Het doel van DSRIP is om het zorgsysteem in de staat New York fundamenteel te herstructureren door opnieuw te investeren in het Medicaid-programma, met als primair doel om vermijdbaar ziekenhuisgebruik over 5 jaar met 25% te verminderen. Tot $ 6,42 miljard dollar wordt toegewezen aan dit programma met uitbetalingen op basis van vooraf gedefinieerde resultaten in systeemtransformatie, klinisch management en gezondheid van de bevolking.

Het programma

Donderdag 5 maart

  • Aankomst
  • Welkomstdiner

Vrijdag 6 maart

  • Referentiebezoek
  • Presentaties bij KPMG HQ

Zaterdag 7 maart

  • Presentaties bij KPMG HQ
  • Lunch
  • Vlucht naar Orlando

Heeft u een vraag of suggestie?

+31 85 111 88 44

patrick@cognicum.com

Ma t/m vr 09:30-17:00