LOGO Stichting Kind en Ziekenhuis

Nomineer uw keuze voor de verkiezing 'Kinderverpleegkundige Family Integrated Care van het jaar 2022'

Ook dit jaar zet de Stichting Kind en Ziekenhuis weer een kinderverpleegkundige in de spotlights. Wie ziet kind en gezin echt als gelijkwaardig partner in de zorg, en laat dat duidelijk tot uiting komen in de praktijk? De stemmen zijn allemaal binnen, en we maken de winnaar half november bekend via een persoonlijk bericht.

20160927-_DSC3894

Family Integrated Care

Steeds sneller gaan kinderen van het ziekenhuis naar huis om daar de benodigde zorg voort te zetten. Het kind en de ouders krijgen zelf een steeds grotere rol. Kind en gezin centraal, eigen regie, samen beslissen en in de eigen omgeving zijn de 4 sleutelelementen van de kindzorg van de toekomst. Gekoppeld aan aandacht voor alle kinderleefdomeinen over de lijnen van de zorg heen. Of wel een integraal en holistische benadering met gelijkwaardige rol voor kind en gezin. Voor ons Family Integrated Care.

Wij geloven in Family Integrated Care: een kind krijgt pas de beste zorg, als het gezin actief wordt betrokken en volwaardig meebeslissen over de behandeling en meedoen. Ouders zijn gespecialiseerd in hun eigen kind. Ouders geven veiligheid en zorgen dat hun kind zich comfortabel voelt. De handen van ouders zijn het belangrijkst.

Het is nog wel een uitdaging om het in de praktijk altijd tot uiting te laten komen. Voor zorgprofessionals is regie delen soms nog een zoektocht. En kind en ouders moeten soms nog hun best doen om echt gehoord te worden. Wij zijn op zoek naar kinderverpleegkundigen die Family Integrated Care wél helemaal omarmen in de praktijk: zij laten kind en ouders volledig partner in de zorg zijn en leggen de regie zoveel mogelijk bij het gezin.

Eerdere winnaars

Winnaar 2021

Marieke Gijsbers is winnaar van de prijs voor Kindervepleegkundige Family Integrated Care 2021 van Stichting Kind & Ziekenhuis

Op 1 oktober tijdens het online symposium van kinderverpleegkundige.nl maakte Hester Rippen bekend dat Marieke Gijsbers was gekozen tot kinderverpleegkundige Family Integrated care 2021.

Marieke is kinderverpleegkundige in het Radboudumc Amalia kinderziekenhuis, waar zij werkt op de medium care en wat onderdeel is van het kindercomfortteam. Marieke werd verrast op haar werk door haar collega’s die met het certificaat en de kinderverpleegkundige-van-het-jaar-wisseltrofee binnenkwamen. Marieke is oprecht een mooie winnaar die zich inzet om in een moeilijke fase de zorg voor kinderen persoonsgericht en zo speciaal mogelijk te maken.  “Waar ben jij dit hele traject geweest ” is één van de opmerkingen van ouders. Marieke zet het kind en gezin centraal en daarbij is ze altijd bereikbaar voor vragen en advies. In een reactie geeft Marieke aan erg blij te zijn met deze titel “Het geeft me veel voldoening om steeds het beste voor ouders en hun zieke kind te doen. Ik wil daarbij heel makkelijk benaderbaar voor ze zijn. In deze zorg kan ik écht iets betekenen voor mensen.”

Een terechte winnaar van kinderverpleegkundige van het jaar 2021!

Winnaar 2020

Tijdens een online congres van Kinderverpleegkundige.nl werd door Hester Rippen bekend gemaakt dat Petra den Hollander de winnaar van Kinderverpleegkundige Family Integrated Care 2020 was geworden.

Petra werd verrast door haar moeder die in het complot zat met een mooie bos bloemen, een certificaat en de kinderverpleegkundige van het jaar wisseltrofee. Een terecht winnaar aangezien Petra de ontwikkelingen in de kindzorg op de voet volgt en oog heeft voor alle kinderleefdomeinen (veiligheid, sociaal, medisch en ontwikkeling). Samen werken met het gezin en echt een buddy worden. Het is geen kwestie van de ouders betrekken maar het echt samen doen, ouders bepalen het proces en Petra stuurt bij en vult aan waar nodig. Ze is heel erg betrokken bij het kind maar kan ook een stapje terug doen en kritisch naar de situatie kijken wanneer dit nodig is, en durft hier het gesprek over aan te gaan. Haar eerlijkheid is dan ook haar kracht. Petra is dus de terecht winnaar van kinderverpleegkundige van het jaar 2020!

Winnaar 2019

Op 4 oktober is tijdens het congres ‘25 jaar V&VN Kinderverpleegkunde’ congres door Hester Rippen, directeur van Stichting Kind en Ziekenhuis de award Kinderverpleegkundige ‘Family Integrated Care’ van het jaar 2019 aan Godelieve uitgereikt.

Voor Godelieve is alleen ‘participatie’ in de zorg niet voeldoende en als voorzitter van de werkgroep Family Centered & Integrated Care is zij hard aan het werk om ouders op de afdeling volledig ‘partner’ in de zorg te laten worden. Ouders lopen bijvoorbeeld zelf visite met de kinderarts waarbij de verpleegkundige alleen nog een coachende rol heeft. Om direct helder te hebben wat ouders al zelfstandig doen in de zorg en welke informatie zij al gehad hebben, heeft Godelieve het FC&IC bord ontwikkeld wat op iedere kamer hangt. De zorg wordt nu nóg beter afgestemd op de wensen en mogelijkheden van ouders en hun  kind.

Winnaar 2018

Als verpleegkundig specialist en kinderverpleegkundige vindt Riet het haar taak om de allerbeste zorg voor de kinderen te organiseren. De insteek van Riet, samen met andere betrokken behandelaren/zorgverleners, is dat het kind centraal staat. Riet ziet het kind ook niet los van zijn/haar familie, dus betrekt en ondersteunt ze het gezin bij de totale zorg, dus: het kind en gezin maken onderdelen uit van het zorgteam. In het totale zorgproces is Riet casemanager, regisseur van de zorg en aanspreekpunt voor de kinderen en hun familie.

Op 30 oktober is Riet Strik, kinderverpleegkundige (/ verpleegkundig specialist kinderinfectieziekten/immunologie) bij Amalia kinderziekenhuis in Nijmegen, verkozen tot Kinderverpleegkundige Family Integrated Care 2018

Winnaar 2017

Nicoline is goud waard voor ‘onze’ kinderen en hun gezin, voor CityKids en voor iedereen in haar directe omgeving. Vol kennis, kennissen, zeer betrokken en met veel doorzettingsvermogen, humor en levenslust.’ Dat was, samengevat, de reden voor de collega’s van Nicoline Cornelissen-van Rappard om haar te nomineren als kinderverpleegkundige Family Integrated Care 2017.

Op 20 november is Nicoline Cornelissen-van Rappard, kinderverpleegkundige bij CityKids, verkozen tot Kinderverpleegkundige Family Integrated Care 2017.

Winnaar 2016

Clementine Dekkers is verpleegkundig consulent kinderoncologie in het Rotterdamse Sophia Kinderziekenhuis. Op 23 september werd ze uitgeroepen tot ‘kinderverpleegkundige family integrated care 2016’. Tijdens het Europese congres Medische Kindzorg: De vernieuwing!’ ontving ze een glazen wisselbokaal. Clementine vindt het belangrijk dat gezinnen zoveel mogelijk zelf de regie over de zorg voor het zieke kind houden.

Clementine Dekkers (60) was een van de drie genomineerden, geselecteerd uit tien kandidaten. Ook genomineerd waren Angelique Dijkgraaf van de KinderThuiszorg en Annelies Oskam van het Juliana Kinderziekenhuis. Ouders en andere betrokkenen konden een kinderverpleegkundige voordragen. Clementine is voorgedragen door het bestuur van stichting Pal Kinderpalliatieve Expertise. Dat noemde haar ‘een warme professional die altijd de juiste toon weet te treffen voor het zieke kind en de ouders of verzorgenden in de palliatieve fase’.

Criteria

  • De kinderverpleegkundige is werkzaam in een ziekenhuis, (kinder)thuiszorgorganisatie, verpleegkundige kinderdagverblijf, verpleegkundige kinderzorghuis (kinderhospice) of als zelfstandige bij gezinnen thuis.
  • De begrippen ‘Kind en gezin centraal’, ‘eigen regie’, ‘samen beslissen’ past de kinderverpleegkundige dagelijks merkbaar toe in de praktijk.
  • De kinderen en gezinnen die de kinderverpleegkundige ondersteunt met zorg ervaren zichzelf als onderdeel van het zorgteam.

Ervaringsverhalen van kinderen, jongeren en ouders over de genomineerde kinderverpleegkundige zijn een must (minimal 1 van ene kind/tiener en 1 van een ouder).

Over Stichting Kind en Ziekenhuis

Kind & Ziekenhuis vertegenwoordigd al 45 jaar de stem van kind en gezin in de medische zorg.  Wij willen dat kinderen met een gezondheidsprobleem en hun gezin zich gezien, gehoord, veilig en zo normaal mogelijk voelen. Voor, tijdens en na het medische proces.

Kind & Ziekenhuis bevordert kind- & gezinsgerichte zorg vanuit het perspectief van het kind en gezin waarbij voor ons kindgerichte zorg ook staat voor gezinsgerichte en ontwikkelingsgerichte zorg. Dit blijkt ook uit onze Handvesten Kind&Ziekenhuis en Kind&Zorg.

Meer info over Kind & Ziekenhuis? www.kindenziekenhuis.nl