LOGO Stichting Kind en Ziekenhuis

Nomineer uw keuze voor de verkiezing 'Kinderverpleegkundige Medische Kindzorg Samenwerking' van het jaar 2023

Ook in 2023 zet Stichting Kind en Ziekenhuis weer een kinderverpleegkundige in de spotlights. Dit jaar doen we het iets anders dan voorheen. Niet Family Integrated Care, maar Medische Kindzorg Samenwerking staat centraal. Welke collega in jouw omgeving zet zich in voor de juiste kind- en gezinsgerichte zorg op de juiste plek, dus zowel in het ziekenhuis als in de eigen omgeving? Wie weet als geen ander dat je de beste kindzorg samen met kind en gezin en met andere (zorg) professionals organiseert? Laat het ons weten, collega’s voordragen is weer mogelijk!

20160927-_DSC3894

Medische Kindzorg Samenwerking (MKS)

Ieder kind heeft recht op de beste zorg en ondersteuning. In de eigen omgeving is dat zorg en ondersteuning die past bij de wensen en het leven van kind en gezin. Dit betekent onder meer dat je rekening houdt met alle kinderleefdomeinen. Medische zorg is belangrijk, maar het sociale aspect, de ontwikkeling van het kind en het aspect veiligheid zijn dat ook.

We organiseren die zorg, zo is afgesproken, samen met kind en gezin en met elkaar als zorg- en andere professionals, aan beide kanten van de ziekenhuismuur. Daarvoor is het nodig dat we elkaar weten te vinden kennen en samenwerken.

Medische Kindzorg Samenwerking (MKS) is opgezet door Kind & Ziekenhuis in samenwerking met BINKZ, Kenniscentrum Kinderpalliatieve zorg, Kinderverpleegkunde.nl, de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde en V&VN Vrouw en Kind. De MKS-werkwijze is gebaseerd op de kwaliteitsstandaarden die zijn vastgesteld door deze kindzorgpartijen, zoals de kwaliteitsstandaard ‘Zorg aan het zieke kind in de eigen omgeving’. Verzekeraars nemen MKS op in hun inkoopvoorwaarden.

Eerdere winnaars

Criteria

  • De kinderverpleegkundige is werkzaam in een ziekenhuis, (kinder)thuiszorgorganisatie, verpleegkundige kinderdagverblijf, verpleegkundige kinderzorghuis (kinderhospice) of als zelfstandige bij gezinnen thuis.
  • De begrippen ‘Kind en gezin centraal’, ‘eigen regie’, ‘samen beslissen’ past de kinderverpleegkundige dagelijks merkbaar toe in de praktijk.
  • De kinderen en gezinnen die de kinderverpleegkundige ondersteunt met zorg ervaren zichzelf als onderdeel van het zorgteam.
  • De kinderverpleegkundige omarmt de uitgangspunten van Medische Kindzorg Samenwerking (MKS) en/of zet zich in om volgens deze uitgangspunten in het eigen werk te gaan werken.

Ervaringsverhalen van kinderen, jongeren en ouders over de genomineerde kinderverpleegkundige zijn een must (minimal 1 van ene kind/tiener en 1 van een ouder).

Over Stichting Kind en Ziekenhuis

Kind & Ziekenhuis vertegenwoordigd al 45 jaar de stem van kind en gezin in de medische zorg.  Wij willen dat kinderen met een gezondheidsprobleem en hun gezin zich gezien, gehoord, veilig en zo normaal mogelijk voelen. Voor, tijdens en na het medische proces.

Kind & Ziekenhuis bevordert kind- & gezinsgerichte zorg vanuit het perspectief van het kind en gezin waarbij voor ons kindgerichte zorg ook staat voor gezinsgerichte en ontwikkelingsgerichte zorg. Dit blijkt ook uit onze Handvesten Kind&Ziekenhuis en Kind&Zorg.

Meer info over Kind & Ziekenhuis? www.kindenziekenhuis.nl