HIMSS Europe 2024 vindt plaats in Rome. Cognicum verzorgt de reis naar Italië voor dit innovatieve zorg & ICT congres.
2024/05/29 09:00:00

Sluit aan van 29 t/m 31 mei in Rome

HIMSS Europe brengt zorgbestuurders, -directeurs, clinici, managers en leveranciers samen. Na een bezoek aan Lissabon strijkt het congres ditmaal neer in Rome. Ook dit jaar organiseren we een uitgebreid programma speciaal voor de Nederlandse zorgdelegatie. Verwacht op deze pagina binnenkort meer updates over het programma met inspirerende keynotes van topsprekers, social events en inspirerende bezoeken rondom de stad.

HIMSS Europe 2024 Rome is going to be big

De thema's van HIMSS Europe 2023 Lissabon

De Eerste en Tweede Kamer hebben de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) unaniem aangenomen, waardoor het elektronisch uitwisselen van zorgdata volgens bepaalde eisen en standaarden verplicht wordt. In Brussel wordt hard gewerkt aan Europese wetgeving over een European Health Data Space (EHDS). Wat regelen deze wetten, en hoe werken die samen? Hoe zorgen we ervoor dat we niet dingen dubbel moeten doen -eerst voor de Wegiz in Nederland en daarna weer anders voor de EHDS in heel Europa? Wat levert dit op? Max Nederkoorn van het Ministerie van VWS gaat hierover het gesprek met u aan.

Hoe kunnen we de Europese Infrastructuur onder ‘MyHealth@EU’ en de Nederlandse infrastructuren met elkaar in lijn brengen? Wat betekent de EHDS hierin? We gaan met elkaar in gesprek om naar voren te halen welke belangrijke kansen en mogelijke risico’s we zien én welke vragen we hebben die beantwoord moeten worden om verder te kunnen. Na het event kunnen we hiermee verder aan de slag.

Tijdens deze sessie duiken we dieper in de fascinerende wereld van kunstmatige intelligentie en ontdekken we de veelbelovende toepassingen ervan binnen de gezondheidszorg. Met elkaar staan we stil bij de verschillende manieren waarop AI de diagnose, behandeling en preventie van ziekten kan ondersteunen, maar werpen we ook een blik op de ethische aspecten en hoe we als Europa hierin gezamenlijke doelen kunnen stellen.

Het is essentieel dat we samen met elkaar AI op een ethisch verantwoorde en veilige manier implementeren om de privacy van patiënten te waarborgen en de vertrouwelijkheid van medische gegevens te beschermen. Hoe we dit het beste kunnen doen? Praat mee!

Met een vergrijzende bevolking, een toename aan chronische ziekten, langere wachtlijsten, steeds hogere kosten en grotere personeelstekorten komt er ook steeds meer aandacht voor preventie. Hoe maken we de transitie van zorg naar gezondheid? Hoe kunnen we voorkomen dat mensen gebruik moeten maken van curatieve zorg of hoe voorkomen we herhaling? Welke stappen moeten er gezet worden? Wie heeft welke rol in deze transitie en hoe kan technologie een bijdrage leveren?

Het recente advies en besluit m.b.t. de overgang van CDA naar FHIR is een eerste concrete stap op het gebied van stelselregie. Er komen nog meer onderwerpen aan waarop dit zal moeten gebeuren. Waarom is een stelsel nodig? Voor welke problemen is een stelselafspraak de oplossing? Wat betekent dit voor de verschillende partijen in het zorgveld? Hoeveel ruimte is er dan nog voor lokale of regionale afspraken? Hoe verhoudt zich dit tot de Europese ontwikkelingen?

Aan de hand van het CDA-FHIR advies/besluit bespreken we met de deelnemers hoe stelselregie in de Nederlandse situatie voor oplossingen kan zorgen. Maar juist ook welke vragen dit oproept bij de deelnemers.

Nederlands programma

In Rome zal er een nieuw Nederlands programma zijn, gevuld met een bijvoorbeeld keynotes, een referentiebezoek, veel interactie en volop netwerkgelegenheid. Wanneer de eerste lijnen van het programma bekend zijn, zullen deze hieronder worden geplaatst. Houd onze website in de gaten voor meer informatie.

De programmacommissie voor HIMSS Europe 2024 bestaat uit:
Amber Hidding (HIMSS), Herko Coomans (MinVWS), Florian Visser (Zorgring), Ellen Ophoff (Digitale Zorgoplossingen), Maayke Klinkenberg (Nictiz), Hans Dijkstra (Exponential.how), Sofie van der Meulen (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd), Patrick van der Schaaf (Cognicum) en Fleur Evers (Cognicum).

Even voorstellen...

Open Line is platinum partner bij HIMSS24 in Orlando. Ook maken zij het Nederlandse programma in Rome mede mogelijk. Meer weten? Lees meer.

Partners 2023

De Nederlandse delegatie is de grootste van de Europese delegaties bij HIMSS, met bijna 200 deelnemers uit de Nederlandse zorg. Het programma van 2023 in Lissabon werd mede mogelijk gemaakt door: