HIMSS24 Logo Small
2024/03/11 09:00:00
HIMSS 2024 Orlando is van 11 t/m 15 maart 2024. Cognicum organiseert de reis voor de Nederlandse delegatie (HIMSS Dutch Community).

Save the date: 11 t/m 15 maart 2024

HIMSS24 brengt 35.000 bestuurders, directeurs, clinici, managers en leveranciers uit de zorg samen. Ook dit jaar organiseren we een uitgebreid programma speciaal voor de Nederlandse delegatie die afreist naar Orlando. Verwacht op deze pagina binnenkort meer updates over het programma met inspirerende keynotes van topsprekers, social events en inspirerende bezoeken rondom de stad.

Nederlands programma

In Orlando zal er een nieuw Nederlands programma zijn, gevuld met keynotes, referentiebezoek, veel interactie en volop netwerkgelegenheid. Hieronder vind je het voorlopige programmaoverzicht, welke wordt aangevuld zodra er nieuwe onderdelen bekend worden gemaakt.

Ochtend
Aankomst in Orlando

Ochtend
Welkomstreceptie in het Rosen Centre

šŸŸ  07:00 – 08:30
Dutch Community ontbijt

šŸŸ  09:00 – 13:00
Start inhoudelijk programma Dutch Community

13:00
Gezamenlijke lunch

šŸŸ  Middag
Referentiebezoek

šŸŸ  Avond
Social event Dutch Community

šŸŸ  07:00 – 08:30
Dutch Community ontbijt

09:00
Opening van de HIMSS

09:00 – 13:00
Beurstijd

13:00
Lunch

14:00 – 17:00
Beurstijd

šŸŸ  07:00 – 08:30
Dutch Community ontbijt

09:00 – 13:00
Beurstijd

13:00
Lunch

14:00 – 17:00
Beurstijd

šŸŸ  Avond
Dutch Digital Health EventĀ 

šŸŸ  07:00 – 08:30
Dutch Community ontbijt

09:00 – 13:00
Beurstijd

Middag
Terugvlucht groepsvlucht

Avond
Programma georganiseerd door HIMSS (voor de deelnemers die afwijkend terugvliegen)

De programmacommissie voor HIMSS24 bestaat uit:
Amber Hidding (HIMSS), Herko Coomans (MinVWS), Florian Visser (Zorgring), Ellen Ophoff (Digitale Zorgoplossingen), Maayke Klinkenberg (Nictiz), Hans Dijkstra (Exponential.how), Sofie van der Meulen (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd), Patrick van der Schaaf (Cognicum) en Fleur Evers (Cognicum).

Wie namen er deel aan HIMSS23

De Nederlandse delegatie is de grootste van de Europese delegaties bij HIMSS, met bijna 200 deelnemers uit de Nederlandse zorg. In Chicago waren de volgende partijen aanwezig:

De thema's van de vorige HIMSS

Duurzaamheid is de rode draad door alles aangaande het gezondheidszorgstelsel. Daarom dus ook zoā€™n lastig probleem. Van Data tot chips/devices en de manier waarop bedrijven tot op heden niet hun verdienmodellen durven te kantelen naar een meer duurzamere vorm (voorbeeld: ZKH wil ā€˜groene okā€™; leveranciers moeten daar aan meegaan, maar huidige systeem biedt daar geen ruimte voor) (ingegeven door het ontbreken van verplichtende duurzame aanbesteding en het tot nu toe weigeren van The Green Deal 3.0 door NL zorg aanbieders). Dit thema focust op het aanwijzen van perverse systeem prikkels tot het doen van aanbeveling een startpunten oplossingen voor dit veelkoppige monster.

Zorgorganisaties zoeken elkaar steeds meer op om complexe vraagstukken met elkaar het hoofd te bieden. Dit kan bijvoorbeeld ingegeven zijn door kwaliteit, personele bezetting of efficientie. Hoe het ook zij; deze samenwerking moet gefaciliteerd worden zowel technisch, inhoudelijk als organisatorisch. Netwerksamenwerking lijkt op zichzelf ook complex te zijn. Hoe kunnen we deze samenwerking versimpelen en de implementatie hiervan versnellen?

Bij de afgelopen editie van HIMSS kwamen er twee voorbeelden naar voren: Simon Vermeer lichtte project Cumuluz toe namens het ErasmusMC en Gilbert Bod vertelde meer over het platform van het UMCU. Binnen dit thema kijken we naar voorbeelden en succesfactoren van zorgplatformen: wat bepaalt de kans van slagen? Beleidsmakers?

Het leveren van goede datagedreven zorg valt of staat bij de kwaliteit van de data. Binnen dit thema kijken we naar nieuwe ontwikkelingen in zowel de US als de EU. En wat vraagt het van de patiƫnt en welke plaats neemt data precies in binnen het zorgproces? Wat maakt dat bepaalde initiatieven niet werken en hoe ziet een ideale situatie eruit in een real life setting?

Het inzetten van digitale toepassingen voor de behandeling heeft directe gevolgen voor de patiĆ«nt/cliĆ«nt. Denk bijvoorbeeld aan apps voor telebegeleiding en leefstijlmonitoring, waarbij vitale waarden handmatig of geautomatiseerd vanuit huis worden gedeeld met de zorgverlener. Andere voorbeelden zijn digitale keuzehulpen of oefenprogrammaā€™s, waarbij de behandeling meer op eigen tijd en plaats wordt uitgevoerd. Hoe maken we optimaal gebruik van deze toepassingen, rekening houdend met de diversiteit in type patiĆ«nt en zorgbehoefte? Wat levert het op en welke investering vraagt dit van deelnemers bij de implementatie van digitale toepassingen?

Waar staat de Nederlandse zorg m.b.t. de veiligheid van de (patiĆ«nt)gegevens? Er komt steeds meer data de zorg binnen en de toename van zorg op afstand onder Covid heeft dit alleen maar vergroot. Het aantal cyberaanvallen op zorgaanbieders is de afgelopen jaren daardoor sterk gestegen, en dat brengt de nodige risicoā€™s met zich mee. Ontwikkelingen op het gebied van hacken, datalekken en infrastructuur worden steeds belangrijker. Hoe houden we de informatiestroom veilig met een beperkte hoeveelheid financiĆ«le middelen? En als het mis gaat, hoe reageren we dan?

In de komende decennia staat de gezondheidszorg voor grote uitdagingen door de toenemende vergrijzing. Toenemend gebruik van digitale mogelijkheden kan een belangrijke rol spelen om deze uitdaging het hoofd te bieden. Daarnaast zijn er 2 andere belangrijke ontwikkelingen, namelijk de toenemende verplaatsing van de zorg vanuit het ziekenhuis naar huis en de focus op preventie. Bij al deze veranderingen speelt data een grote rol.

Om de grote hoeveelheid data te kunnen duiden, zal kunstmatige intelligentie (AI) steeds belangrijker worden. We zullen met elkaar bediscussiĆ«ren waar we de belangrijkste kansen en impact zien voor AI. Maar ook met welke risicoā€™s we rekening moeten houden en aan welke randvoorwaarden moet worden voldaan voor succesvolle implementatie. En vooral, hoe zorgen we ervoor dat met behulp van AI (of ondanks AI?) de zorg menselijk en betaalbaar blijft.

De gezondheidszorg staat de komende jaren voor een aantal grote HR-uitdagingen. Niet alleen is er door de arbeidsmarktkrapte een groot personeelstekort, door de hoge werkdruk is ook het personeelsverloop in rap tempo toegenomen. De voorspellingen zijn dat dit aantal de komende jaren alleen maar toeneemt.

Haaks op de arbeidsmarktkrapte staat de enorme toename van technologische ontwikkelingen in de zorg. Toch bieden nieuwe technologische toepassingen ons in deze tijd kansen om de HR – uitdagingen te lijf te gaan. De vraag is hoe we de digitaliseringstrend effectief kunnen inzetten om de werkdruk te verlagen en zorgpersoneel tevreden te houden.