Welkom bij seizoen 2 van de Cognicum Collegetour! Interactieve, verdiepende webinars over actuele zorgthema’s, met top (zorg)sprekers.

 

In de week van 4 & 5 november hebben we dubbel zoveel inhoud! Op woensdag is afl. 2, met als thema ‘De wereld van de CNIO’, en op donderdag is de eerste Cognicum Collegetour Special met als thema ‘Spraakherkenning in de klinische wereld’ i.s.m. Nuance.

Aflevering 2

De wereld van de CNIO
Woensdag 4 november 08:30

Over het thema:
Het uitbouwen van digitale zorg gebeurt volop, maar hoe kunnen we dat eigenlijk het beste doen? Is de organisatie er klaar voor, welke hobbels kunnen we gezamenlijk nemen en is de verpleegkundige staf al wel ‘digivaardig’ genoeg? En is de verpleegkundige eigenlijk wel voldoende vertegenwoordigd in het proces?

De functie van Chief Nursing Information Officer (CNIO) is ontwikkeld om IT-toepassingen in zorginstellingen beter te laten aansluiten op de verpleegkundige/verzorgende praktijk. De CNIO is momenteel vooral werkzaam in ziekenhuizen, maar de functie is nuttig in alle organisaties waar gewerkt wordt met IT-toepassingen in de zorg. De CNIO heeft een verpleegkundige achtergrond en heeft veel kennis/ affiniteit met IT, zoals het elektronisch dossier, eHealth, maar begrijpt ook hoe het verpleegkundig zorgproces werkt. (bron: V&VN)

Aan tafel:
+ Christine Aberson, CMIO (Noordwest Ziekenhuisgroep)
+ Shawna Butler, Nurse Economist
+ Paul Blankers, Senior Global Clinical Consultant (Ascom)

+ Tom van ‘t Hek, moderator
+ Patrick van der Schaaf, moderator

Nieuw: Collegetour Special

Spraakherkenning in de klinische wereld
Donderdag 5 november 13:00

Over het thema:
Spraakbesturing is tegenwoordig op diverse manieren geïntegreerd in ons dagelijkse leven. Thuis doen we met een korte voice command de lampen aan of zetten we de thermostaat wat hoger. Buiten de huissituatie maken journalisten al langer gebruik van omvangrijke voice-to-text oplossingen om hun teksten te genereren.

In de zorg en de dagelijkse praktijk van de zorgaanbieders komen we dit soort oplossingen vooralsnog niet of nauwelijks tegen, terwijl de technologie er al een tijdje klaar voor is. Met name op het gebied van werkdrukverlaging en een vermindering van het aantal administratieve en EPD-gerelateerde handelingen liggen er kansen.

In deze aflevering werpen we een licht op bovenstaande uitdaging, o.a. aan de hand van een voorbeeld van Dr Boudewijn Krenning en een nieuwe, technische oplossing binnen de context van de zorgaanbieder.

Aan tafel:
+ Dr. Boudewijn Krenning, cardioloog (Franciscus Gasthuis & Vlietland)
+ Ann Ouvry, directeur (D&A Medical)
+ Peter Beirlaen, Regional Sales Manager Healthcare (Nuance)

+ Tom van ‘t Hek, moderator
+ Patrick van der Schaaf, moderator

Terugkijken en vooruitblikken

Aflevering 1 – 7 oktober
Keuzevrijheid van digitale zorg

Al jaren geldt digitalisering als een belofte die de zorg goedkoper kan maken. Ook is de service prettiger voor de patiënt en kan de innovatie bijdragen aan het terugdringen van het personeelstekort. Toch blijft de digitalisering al jaren steken in goede bedoelingen, kleinschalige proefprojecten en discussies over vragen als: Wie gaat de noodzakelijke investeringen betalen?

Welke problemen zijn er dan om overwonnen te worden? Is er ook een recht op gewone zorg, als straks de digitale zorg efficiënter en dus ook goedkoper blijkt te zijn. In deze aflevering van de Cognicum Collegetour bespreken we met de hoofdspelers deze gevolgen.

Aflevering 3 – 18 november
“It’s the economy, stupid!”

Er zijn veel vragen te stellen rondom de impact op zorgkosten en de wijze waarop deze kosten zouden moeten worden verdeeld. Daarnaast zijn er de verschillende regelingen vanuit Sociale Zaken en Werkgelegenheid en tot slot ook de ziekenhuisrekening voor gemiste zorg: Wie gaat dat betalen?

Met welke digitale zorg en/of zorg op afstand kunnen zorgkosten omlaag gebracht worden, zodat volume niet alleen maar uitmondt in hogere kosten? En op langere termijn zal onze samenleving beter ingericht zijn op crises als deze, is er economisch gezien dan ook een zorg voor de zorg? En is ons stelsel nog passend bij de voorspelde economische teruggang?

Aflevering 4 – 2 december
“Help, de GGD verzuipt in data”

Er rust een grote verantwoordelijkheid op de schouders van de GGD’s, die cruciale taken hebben in de strijd tegen het Coronavirus. Maar nu het aantal besmettingen stijgt, kraken de GGD’s net als tijdens de eerste golf. Hoe kan dat?

Daarnaast is het inrichten van de GGD voor de toekomst belangrijk. Door de hoeveelheid aan testen en de nauwe samenwerking met de laboratoria is er een grote hoeveelheid data beschikbaar. Hoe kunnen we deze data gebruiken om eventuele voorspellingen te doen? Hoe staat het met de big data van testen en het informatiseren ervan?

Aflevering 5 – 16 december
“De COVID-verkiezingen”

In deze aflevering durven we het aan om de politieke kant van de zorg en de COVID-crisis te bespreken. Politieke partijen zullen op basis van alle ervaringen en debatten hun programma opstellen en COVID zal hierin een prominente rol spelen zo is de verwachting.

Gaat dit een (verdere) polarisering teweegbrengen? Hoe denkt de politiek over de toekomst, de lockdown maatregelen, de voorbereiding van onze zorg, het inhalen van uitgestelde zorg. Kortom, een stevig inhoudelijk debat!

De afleveringen van seizoen 1 terugkijken:

Productiepartner:

Mediapartner:

Seizoen 1 werd mede mogelijk gemaakt door:

Aflevering gemist? Klik hier

Partner worden van de Cognicum Collegetour?

Wij zijn de sprekers en partners van de Cognicum Collegetour erg dankbaar. De ideeën voor komende afleveringen liggen al klaar, maar deze kunnen wij niet zonder uw hulp creëren. Helpt u ons om deze serie samen een succes te maken? Mail ons met een idee of voorstel!

Lees hier meer over Cognicum