Studiereis: Digital Health Israël

Tel Aviv | 29 oktober t/m 3 november 2022
2022/10/29 09:00:00
KPMG-Logo

Over deze studiereis

Israël is wereldwijd koploper in het gebruik van data om zorguitkomsten te verbeteren en passende zorg te realiseren. Wat kunnen wij als Nederland leren van het innovatieve gebruik van zorginformatie?

Tijdens deze studiereis Israël brengen we bezoeken aan ziekenhuizen, HMO en organisaties gericht op digitale zorg. Daarnaast is er uitgebreid gelegenheid om de opgedane inzichten te vertalen naar acties voor het versnellen van digitale transformatie in de Nederlandse zorg. Dit alles wordt aangevuld door sociale activiteiten en tijd om deze mooie bestemming te verkennen.

29 okt t/m 3 nov 2022

Zorgbestuur, informatiemanagers, CIO

Tel Aviv, Israël

3.995 (excl. vlucht)

Verschuivingen in de zorg

 • Van focus op ziekte naar focus op gezondheid

  door meer focus op preventie en kwaliteit van leven

 • Van expertise naar bewijsgedreven

  door meer gebruik van data om tot betere inzichten te komen.

 • Van lineaire ketens naar transmurale zorgnetwerken

  Door betere uitwisseling met, en aansluiting tot andere zorgverleners

 • Van generieke naar gepersonaliseerde zorg

  door meer regie vanuit de patiënt en een patiëntreis die beter voorziet in diens behoeften.

Het programma heeft drie componenten

Inspiratie

Bezoeken aan ziekenhuizen, HMO en organisaties gericht op digitale zorg om een goed beeld te krijgen van de digitale transformatie van de Israëlische gezondheidszorg.

Lessons learned

Discussies en activiteiten om de opgedane inzichten te vertalen naar aandachtspunten en acties voor het versnellen van de digitale transformatie van de Nederlandse gezondheidszorg.

Social events

Het programma bevat ook de ruimte om de bestemming naar eigen invulling te verkennen, waarbij gebruik gemaakt kan worden van voorgestelde activiteiten door de organisatie.

Overzicht programma

Studiereis Digital Health Israel Healthcare overzicht programma KPMG Cognicum

Voorbeelden uit Israël

Het Nederlandse zorglandschap is op veel vlakken anders dan in Israël. Desalniettemin is de vraag: Wat kunnen wij als Nederland leren van de geïntegreerde samenwerking en organisatie van zorg?

Voorbeelden studiereis Israël:

Medial EarlySignAlgoritmes om preventief en gepersonaliseerd adviezen te geven en vaccinatiecampagnes te richten op basis van risico’s.

Zelfdiagnose en telehealth beperken het aantal bezoeken aan zorgverleners en stellen burgers in staat om zeer laagdrempelig toegang te hebben tot zorg en langer vanuit de thuissituatie.

Directe matching tussen patient en de juiste zorgaanbieders voor optimale allocatie van zorg (o.a. op basis van beschikbaarheid/wachttijd, locatie en kosten) stellen de patient (en de huisarts) in staat een betere aansluiting te vinden op de behoeftes van de patient.

De evolutie van zorginformatie

Vastleggen en delen van data

Naar digitale zorginformatie

Geavanceerde ondersteuning van het zorgproces

Naar integrale zorginformatie

Verbeteren van zorguitkomsten

Naar voorspellende- en gepersonaliseerde zorg