NXTHLTH by Cognicum Placeholder logo

De Digitale Huisarts

22 september 2022

Bijna vijftig procent van de Nederlanders staat positief tegenover digitale huisartsenzorg. Mensen zien digitalisering niet alleen als een waardevolle aanvulling op de huidige zorg, maar ook als een oplossing voor het groeiend tekort aan huisartsen. Hoe zien huisartsen dit? Zijn ze digitaal vaardig, zijn de systemen er klaar voor en hoe ziet de toekomst eruit?

In deze bijeenkomst zullen we u aan de hand van use cases, inspirerende bijdragen en verrassende keynotes voorlichten over dit onderwerp. Ook is er uiteraard veel gelegenheid om met elkaar veilig van gedachten te wisselen.

Deelname is kosteloos voor de zorg

Informatief en inhoudelijk middagprogramma

3 sprekers, 1 actueel thema

Netwerkmomenten en borrel na afloop

Beperkt plek, vol = vol

Instituut Beeld & Geluid, Hilversum

Jasper Schellingerhout huisarts nxthlth

Jasper Schellingerhout
Huisarts, Arene (Online huisartsenpraktijk)

Bernard-Leenstra

Bernard Leenstra
Huisarts, oprichter Schok & Pomp

Maarten Timmers huisarts en CMIO nxthlth

Maarten Timmers
Huisarts & CMIO, Rijnmond Dokters

Het programma:

  • 12:30 Ontvangst

  • 13:00 Opening door de dagvoorzitter

  • 13:10 Keynote

  • 14:00 Use case

  • 14:45 Pauze

  • 15:15 Keynote

  • 16:00 Paneldiscussie en afsluiting

  • 16:30 Netwerkborrel

  • 17:30 Einde