SWC

 

Naamloos-1

 

 

 

SANDWICHCURSUS 2018

Een optimale relatie tussen huisarts en specialist levert beslist een bijdrage aan een betere gezondheidszorg. Zeker in deze tijd van versnippering in de zorg moeten we de moeite nemen deze relatie te onderhouden en van nieuwe impulsen te voorzien. Cursussen georganiseerd met, door en voor huisartsen en specialisten bieden gelegenheid om elkaar persoonlijk beter te leren kennen, nieuwe ideeën over samenwerking uit te werken en daar afspraken over te maken, ontwikkelingen in de verschillende vakgebieden met elkaar te delen en algemene ontwikkelingen in de gezondheidszorg samen te volgen.

Wij hebben een jarenlange ervaring met de organisatie en uitvoering van dit soort cursussen en bieden u aan om samen met u in uw regio dit te organiseren. Samen met specialisten, huisartsen en bestuur kunt u met deze unieke formule veel bereiken! De formule leent zich uitstekend voor kennismaking, bij fusies en ruzies.

 

 


 

 

Hoe maken we een programma?

Een kleine commissie met huisartsen en specialisten vormt een kerngroep. Zij gaan op zoek naar thema’s die beide groepen aanspreken en vragen ook suggesties d.m.v. een enquête onder alle deelnemers. De actualiteit van de regio kan ook een rol spelen bij de keuze van de onderwerpen.
De thema’s worden uitgewerkt door kleine groepen gevormd door huisartsen en specialisten samen. Het kernteam begeleidt, zorgt voor samenhang, voortgang en kwaliteit. Op basis van deze inhoud wordt het definitieve programma opgesteld.
Het programma wordt op een aantrekkelijke manier gepresenteerd met ruimte voor ontspanning, rapportages van o.a. het meelopen van specialisten in de huisartspraktijk en van huisartsen in het ziekenhuis en Tedtalks.
Er wordt naar gestreefd om de aantallen huisartsen en specialisten ongeveer gelijk te houden.
Omdat de deelnemers een aantal dagen bij elkaar zitten is de intensiteit van de contacten hoger dan in de praktijk van alledag.

 


 

KIEK

Ook organiseren wij in de aanloop van Sandwichcursus 2018 KieK, het Kijkje in elkaars Keuken. Met name nieuwe collega-zorgverleners nodigen wij van harte uit om deel te nemen.

Wat is KieK?
KieK staat voor een “Kijkje in elkaars Keuken”. Een mogelijkheid om een keer een dagdeel mee te lopen met een collega. Om als specialist te ervaren met welke vragen een huisarts te maken krijgt. Of om als huisarts de diepte in te gaan met een patiënt bij een specialisme naar keuze. U kunt, als specialist, ook kiezen voor een uitwisseling met een andere specialist.

Spelregels

  • KieK koppels bestaan uit een huisarts en een specialist
  • Bij voorkeur vindt er een ontmoeting ‘uit en thuis’ plaats, maar één sessie kan ook
  • Meelopen op de HAP met uw huisarts-KieK-partner is mogelijk
  • Uitwisselingen vinden plaats in de periode januari – maart 2018

De KieK-ontmoetingen bespreken we tijdens de Sandwichcursus 2018. We horen dan graag uw ervaringen terug. Wat is u opgevallen en wat heeft u geleerd? Tijdens de SWC komt een breed scala van onderwerpen aan bod. Een greep uit de onderwerpen van de cursussen uit het verleden treft u hieronder aan;

Onderwerpen
· over en weer kwaliteitsverwachting-overdracht momenten
· vooroordelen per specialisme
· thema: eisende patiënt
· 1,5-lijns projecten
· artsveiligheid (zorgt de arts wel goed voor zichtzelf?)
· veiligheid wijzigingen in gezondheidszorg (politiek-regio)
· patiëntveiligheid uitdiepen
· patiëntveiligheid vervolgen
· patiëntveiligheid concretiseren (hoe organiseer je V.I.M. en overleg erover)
· omgang moeilijke/psychiatrische patiënten
· intermurale incidenten/overdracht/terugkoppeling
· casuïstiek intra muraal
· zorgdomein verwijzing bespreken
· culturele diversiteit (patiëntengroepen en collega's van ander afkomst, hoe leer je van elkaar)
· samenwerking op 1,5 lijns niveau om alles wat dar in regio bij hoort
· ketenonderwerpen, vooral 2e->1e lijn. Ziekenhuis en ha nieuwe stijl
· de kwetsbare zwangere
· toekomstcrisis, strategieën, samenwerking
· aansluiten bij actuele/toekomstige ontwikkelingen in de zorg
· medisch inhoudelijke uitwisseling
· onderwerpen meer prikkelend dan zweverig
· conflictbeheersing met collega's (wel begeleid door niet-arts)
· verbeteren format Zorgdomein

TED

TED staat voor Technology, Entertainment, Design. TED is een jaarlijkse, vierdaagse bijeenkomst die in 1984 voor het eerst gehouden werd in Californië. Sprekers worden uitgenodigd om ‘de presentatie van hun leven’ te geven over hun gebied van expertise, over een bepaald project, of iets waarvan zij vinden dat het een idee is dat verspreid moet worden.

TED Talks tijdens de SWC Ook tijdens de Sandwichcursus willen wij een aantal TED Talks in het programma opnemen en deelnemers een podium bieden om over hun werk gerelateerde ervaringen, passie of ideeën te spreken.

Spelregels
Bij TED bevat de inhoud van de lezingen geen zware theoretische kost, en worden de presentaties zo toegankelijk mogelijk gemaakt. Men probeert begrip en bewustzijn te kweken en toepassingen van de wetenschap te laten zien die kunnen bijdragen aan een betere wereld. Dat willen we ook graag als uitgangspunt houden bij de Sandwichcursus. We streven naar korte presentaties van zo’n 5-7 minuten.

Aanmelden
Wilt u een TED Talk houden?

Dan kunt u zich via de inschrijflink hiervoor opgeven.

Eén van de stuurgroepleden van de Sandwichcursus zal dan contact met u opnemen om de plannen door te spreken

 

 

 

 Aanmelden

Als u als ziekenhuis, huisartsen organisatie, regio of netwerk belangstelling hebt om zo’n cursus te organiseren dan staan wij u graag terzijde. Wij kunnen u ondersteunen bij de organisatie en inhoud. Want het is een hele klus.
Vraag ons en wij draaien met u mee.

Voor meer informatie en vragen kunt u natuurlijk terecht bij Cognicum : info@cognicum.com