Kinderverpleegkundigeaward

Kinderverpleegkundige ‘Family Integrated Care’ van het jaar 2017!Schermafbeelding 2016-05-19 om 12.00.47

 

Ben jij, ken jij of werkt bij jouw zorgorganisatie Kinderverpleegkundige ‘Family Integrated Care’ van het jaar?

Wie zoeken we?

Die kinderverpleegkundige die het kind en gezin echt ziet als gelijkwaardig partner in de zorg en dat tot uiting laat komen in de praktijk. Nomineer kinderverpleegkundigen via het onderstaande aanmeldformulier.Family Integrated Care

Steeds sneller gaan kinderen van het ziekenhuis naar huis om daar de benodigde zorg voort te zetten. Het kind en de ouders krijgen zelf een steeds grotere rol. Kind en gezin centraal, eigen regie, samen beslissen en in de eigen omgeving zijn de 4 sleutelelementen van de kindzorg van de toekomst.

Al Jaren kennen we Family Centred Care maar we gaan geleidelijk over naar Family Integrated Care. Ofwel een verschuiving ván kind en gezin betrekken, gezinsleven zo normaal mogelijk door laten gaan en geen scheiding van kind en ouders, náár kind & gezin en gezinsleven centraal en als gelijkwaardig partner opnemen in het zorgteam. En gelukkig is het ook al lang niet meer alleen maar van toepassingen op zorg aan baby’s.

Stichting Kind en Ziekenhuis bevordert al bijna 40 jaar kindgerichte zorg vanuit het perspectief van het kind en de ouders waarbij voor ons kindgerichte zorg ook staat voor gezinsgerichte en ontwikkelingsgerichte zorg. Dit blijkt ook uit onze Handvesten Kind&Ziekenhuis en Kind&Zorg. De vernieuwing naar Family Integrated Care (gezinsgeïntegreerde zorg) stimuleren wij daarom van harte. Om hier extra aandacht voor te vragen willen wij die spin in het web naast het gezin die zo werkt in het zonnetje zetten. Family Integrated Care staat of valt namelijk bij kinderverpleegkundigen en daarmee ziekenhuizen en kindzorgorganisaties die dit concept daadwerkelijk omarmen en weten toe te passen in de praktijk.

Ben jij die kinderverpleegkundige, ken jij die kinderverpleegkundige of werkt bij jullie zorgorganisatie die kinderverpleegkundige die deze vernieuwing in de praktijk heeft gebracht? Nomineer deze persoon voor de Kinderverpleegkundige ‘Family Integrated Care’ van het jaar 2017.Criteria

  • De kinderverpleegkundige is werkzaam in een ziekenhuis, (kinder)thuiszorgorganisatie, verpleegkundige kinderdagverblijf, verpleegkundige kinderzorghuis (kinderhospice) of als zelfstandige bij gezinnen thuis.
  • De begrippen ‘Kind en gezin centraal’, ‘eigen regie’, ‘samen beslissen’ past de kinderverpleegkundige dagelijks merkbaar toe in de praktijk.
  • De kinderen en gezinnen die de kinderverpleegkundige ondersteunt met zorg ervaren zichzelf als onderdeel van het zorgteam.

Semmen van kinderen, jongeren en ouders tellen wel extra want zij weten of het ook echt zo ervaren wordt!


Winnaar 2016!

Clementine Dekkers is verpleegkundig consulent kinderoncologie in het Rotterdamse Sophia Kinderziekenhuis. Op 23 september werd ze uitgeroepen tot ‘kinderverpleegkundige family integrated care 2016’. Tijdens het Europese congres Medische Kindzorg: De vernieuwing!’ ontving ze een glazen wisselbokaal. Clementine vindt het belangrijk dat gezinnen zoveel mogelijk zelf de regie over de zorg voor het zieke kind houden.
Clementine Dekkers (60) was een van de drie genomineerden, geselecteerd uit tien kandidaten. Ook genomineerd waren Angelique Dijkgraaf van de KinderThuiszorg en Annelies Oskam van het Juliana Kinderziekenhuis. Ouders en andere betrokkenen konden een kinderverpleegkundige voordragen. Clementine is voorgedragen door het bestuur van stichting Pal Kinderpalliatieve Expertise. Dat noemde haar ‘een warme professional die altijd de juiste toon weet te treffen voor het zieke kind en de ouders of verzorgenden in de palliatieve fase’.

Aanmelden