deel 2

13:45 uur workshop 3 (deel 2): Verbetering van overdracht kind & gezin, door het standaardiseren van zorg gegevens in het elektronische dossier.

Schermafbeelding 2016-08-02 om 12.03.16

Erna Vreeke, projectleider ‘generieke overdachtsgegevens kind en gezin’

 

 


Samenvatting: Hoe kunnen we de kwaliteit en bruikbaarheid van zorggegevens (zorginformatie) in het elektronisch zorgdossier in het primaire zorgproces verbeteren, zodat de uitwisselbaarheid (de overdracht) wordt verbeterd?
We beperken ons in dit project tot het verpleegkundig/verzorgend vakgebied, het betreft de zorg van kinderen & gezin in de hele zorgketen in de leeftijd van 0-18 jaar.
In de presentatie gaan we in op de aanpak van de ontwikkeling van deze gestandaardiseerde gegevens en het nut hiervan voor de praktijk. Dit doen we aan de hand van een casus.

 

Schermafbeelding 2016-08-24 om 15.40.36