14:45 uur workshop 2:

14:45 uur workshop 5“MKS plus – Kinderpalliatieve Zorg binnen het MKS.”

Meggi Schuiling-Otten: Directeur Stichting PAL Kinderpalliatieve Expertise

Schermafbeelding 2016-07-28 om 14.24.30

Marjolein Koot, is ervaringsdeskundige, haar zoon Kasper is overleden aan de gevolgen
van een progressieve (stofwisselings-)ziekte. 
Marjolein is vanuit haar expertise op gebied van industrieel design in diverse functies verbonden aan de Hogeschool Rotterdam. Zij is tevens actief bestuurslid van patiëntenvereniging VKS en actief verbonden aan Stichting PAL.

 


Samenvatting: Er is in Nederland nog veel sprake van gebrek aan kennis, onbewuste onbekwaamheid en gebrek aan coördinatie en samenwerking op gebied van kinderpalliatieve zorg. Dit komt de kwaliteit van leven van het kind en de zorg niet ten goede. Wij zullen tijdens deze workshop daarom ingaan op de bijzonderheden, de uitgangspunten en best practics van kinderpalliatieve zorg en dit verbinden met (de uitgangspunten van) MKS. Wij zullen gebaseerd op het concrete ervaringsverhaal van Marjolein ingaan op wat belangrijk is voor kind en gezin in de palliatieve en palliatief-terminale fase. Als aanvulling op zorgbehoeftescan en het zorgplan MKS zullen wij het Individueel Zorgplan Kinderpalliatieve zorg introduceren.

Schermafbeelding 2016-08-24 om 15.40.36