13:45 uur workshop 2: MKS in de praktijk

13:45 uur Praktisch oefenen in indiceren volgens MKS- uit de opleidingen en nascholingsmodules voor kinderverpleegkundigen. Schermafbeelding 2016-08-25 om 09.23.04(NL)

Schermafbeelding 2016-08-02 om 10.58.11

Marjon Koetje-Beumer, kwaliteitsmanager en neonatologie/kinderverpleegkundige bij Bijzonder Zorgenkind, kinderthuiszorg organisatie voor Noord/Oost Nederland

 

 

Schermafbeelding 2016-08-31 om 11.13.37

 

Marscha de Vos, Kinderverpleegkundige

 


Samenvatting

Aan de slag met het feitelijk Indiceren & Organiseren uit module 2 aan de hand van een casus

 • Organiseren uit module 2 aan de hand van een casus
  • De casus laat zien wat er ligt vanuit het gezin en van daaruit wordt stap-voor-stap een indicatie te gesteld
  • Is een verkorte versie van module 2, leeractiviteit 6 Indiceren  van: Modules voor de Verpleegkundige Vervolgopleiding Kinderverpleegkunde, de initiële opleidingen en nascholingsmodules voor kinderverpleegkundigen:
   • Deze module ‘Indiceren en organiseren van zorg aan het zieke kind en gezin in de eigen omgeving’ is een vervolg op de module ‘Werken met het (Medische) Kindzorgsysteem’. Medische staat in de module tussen haakjes omdat, door de term Medische te gebruiken, de verwarring kan ontstaan dat het hier sec medische zaken betreft. Het gaat allereerst om de toeleiding naar en het verlenen van verpleging en verzorging van kind en gezin in de eigen omgeving (aanspraak Wijkverpleging). Het gaat daarnaast ook om de toeleiding en het verlenen van zorg en ondersteuning in relatie tot de sociale omgeving, de ontwikkeling van het kind/gezin en de veiligheid van kind en gezin. Het (M)KS omvat derhalve de domeinen medische, sociaal, ontwikkeling en veiligheid. Deze module gebruikt de Rechten van het Kind (1989) en het Handvest Kind en Zorg (2014) als uitgangspunt en is gebaseerd op het Expertisegebied kinderverpleegkundige (2015).
   • De inhoud van deze module is er op gericht om kennis en vaardigheden op te doen in de rol van HBO-V kinderverpleegkundige. Daarnaast leert men middels het klinisch redeneren tot praktische indicatie en organisatie te komen van zorg aan kind en gezin in de eigen omgeving. Studenten krijgen in deze module verdieping aangeboden ten aanzien van de verpleegkundige theorieën, modellen, classificatiesystemen en de stappen van het (nieuwe) zorgproces. Het in stand houden en bevorderen van zelfredzaamheid, waarbij de gezinsparticipatie en het mobiliseren van het eigen netwerk een grote rol heeft. Ook wordt aandacht besteed aan de motiverende gespreksvoering en verpleegkundige verslaglegging volgens het (M)KS. Dit om in de praktijk tot een goede indicatiestelling en organisatie van zorg te komen voor het zieke kind en gezin in de eigen omgeving.

Schermafbeelding 2016-08-24 om 15.40.36